Party Package Option 1

Party Package Option 1

100.00
Party Package Option 2

Party Package Option 2

150.00
Party Package Option 3

Party Package Option 3

210.00
RENTAL 8x8 Feet Full Flower Backdrop RENTAL

RENTAL 8x8 Feet Full Flower Backdrop RENTAL

250.00
RENTAL 8x8 Feet Flower & Linen Backdrop

RENTAL 8x8 Feet Flower & Linen Backdrop

240.00
4x6 Feet Backdrops IMG_3280.JPG

4x6 Feet Backdrops

160.00
8x8 Feet Backdrop

8x8 Feet Backdrop

350.00
Birthday Special

Birthday Special

60.00
Unicorn Horn Set

Unicorn Horn Set

60.00
Personalized Papel Picado

Personalized Papel Picado

1.00
8x10Inch Papel Picado

8x10Inch Papel Picado

2.00
18" Hanging Initial IMG_5738.JPG

18" Hanging Initial

35.00
Picture Frame

Picture Frame

30.00
Happy Birthday Banner

Happy Birthday Banner

25.00
Party Favor Boxes

Party Favor Boxes

2.00
Rose Crown

Rose Crown

20.00
Small Paper Flower

Small Paper Flower

2.50
Medium Paper Flower

Medium Paper Flower

5.00
Large Paper Flower

Large Paper Flower

10.00
Small Item Shipping

Small Item Shipping

15.00
Large Item Shipping

Large Item Shipping

30.00
Julie

Julie

50.00

Michelle Wong

175.00
Cindy Phillips

Cindy Phillips

120.00
Harmony

Harmony

105.00
Vanessa Navarro

Vanessa Navarro

10.00
Yasenia Rodriguez

Yasenia Rodriguez

86.00

Kellie Alcozer

230.00

Jaclyn Sanchez

270.00
Jazmine Medellin

Jazmine Medellin

354.00

Judy Valdez

78.00